Virksomhedsprofil

lars-d-nielsen01

Firmaets historie:

Lars D. Nielsen & Søn ApS er et familie firma, der siden 1898, har stået for meget af tømrer/snedkerarbejdet i Skagen.

4 generationer er det blevet til og 5 generation er ved at blive ”kørt i stilling” til at overtage det gamle firma.

Her er lidt om generationerne:

Første generation:

Som var Niels Chr. Nielsen, fik sit næringsbrev i 1898 og drev firmaet i 39 år. Han kom oprindeligt fra Hjørring, hvor hans far var glarmester, men dette erhverv interesserede ikke Niels, han ville arbejde med træ og gik i 1880’erne i lærer som tømrer, han fik sit svendebrev i okt. 1887.

Anden generation:

Var Carl Nielsen – født 1893, som faktisk ikke rigtigt havde lyst til at være tømrer, men han var heldigvis også indstillet på at familiefirmaet skulle føres videre og han fik da også sit svendebrev i 1912. Han overtog firmaet i 1937 og kørte det alene indtil 1947, hvor Lars D. Nielsen kom ind og overtog ledelsen. De havde dog samarbejde indtil 1969, hvor Carl døde.

Tredje generation:

Var som sagt Lars D. Nielsen – født i 1918. Han fik sit svendebrev i 1937. Herefter læste han til Ingeniør og arbejdede som dette, indtil han i 1947 kom tilbage til firmaet, for at overtage ledelsen.

Lars forberedte det næste generationsskifte i midten af 70’erne, hvor hans søn Thomas overtog, men Lars sad dog med meget af regnskabet, uden at blande sig ret meget i selve det arbejdsmæssige frem til sin død i 1999, hvor han dog, havde givet meget af det regnskabsmæssige fra sig til sit barnebarn Lise, som var startet på kontoret.

Fjerde generation:

Er Thomas D. Nielsen – født i 1949. Han fik sit svendebrev i april 1969 og læste siden til byggetekniker på Ålborg tekniske skole og for at forberede sig til generationsskiftet senere, tog han også en del lederkurser, samt kurser af økonomisk karakter. Han købte sig ind i firmaet igennem en årrække og overtog formelt firmaet i 1976.

Femte generation:

Er Jørn D. Nielsen – født 1975. Han fik sit svendebrev i 1996 og har siden taget diverse lederkurser i Ålborg. Han driver nu firmaet sammen med sin far Thomas og søster Lise, som er på kontoret

IDÉGRUNDLAG:

Gennem en dynamisk og fremadrettet ledelse med korte beslutnings veje. En organisationsplan omfattende velkvalificerede, fleksible og engagerede medarbejdere, at skabe muligheder for fortsat vækst og udvikling i et eksisterende fundamentalt solidt ankret firma.

MÅLSÆTNING:

At være det sted, hvor folk i Skagen og omegn går hen og får udført det job, som vi inden for firmaets fagområder er gode til. Samt bibeholde et omdømme og renomme om firmaet, som værende en troværdig og seriøs samarbejdspartner, hvor ingen opgaver er for store eller små.

At levere et produkt i høj kvalitet til aftalt pris og tid, gennem brug af godkendte materialer og streng kvalitetssikrings procedure. Eliminere og udbedre fejl og mangler, uden at miste kundens tillid. Bevare og skabe kundekontakt. Udvikle nye nicher og fagområder. Skabe et godt arbejdsmiljø med plads til individuel udvikling både fagligt og menneskeligt. Være på forkant med tidens udvikling og muligheder.

PERSONALE:

ARBEJDSTID:

Mandag – Torsdag

Fra kl. 07.00 – 15.45

Fredag

kl. 07.00 – 12.15

PAUSER:

Frokostpause

kl. 08.45 – 09.00

Middagspause

kl. 12.00 – 12.30

dansk-byggeri
byg-garanti
byg-garanti